Договір та комерційні пропозиції

На укладення договору про постачання електричної енергії має право будь-який споживач, який відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

Укладення договору здійснюється шляхом подачі заяви-приєднання до договору

Для укладення договору необхідно:

1. Обрати вигідну Вам комерційну пропозицію.

2. Ознайомитись з умовами Договору про постачання електричної енергії Споживачу.

3. Заповнити заяву-приєднання, в якій вказати обрану Вами комерційну пропозицію.

Разом із заповненою заявою-приєднання, відповідно до п. 3.2.10. Правил роздрібного ринку електричної енергії, споживач також надає:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;

витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

інші документи, передбачені цими Правилами;

2) для фізичних осіб:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків не вимагається);

3) у визначених законодавством випадках – копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики); 4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

Договір про постачання електричної енергії Споживачу

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії Споживачу

Відомість про обсяги очікуваного споживання електричної енергії

Відомості про замовлені погодинні обсяги споживання

Зразок звернення Споживача для коригування обсягів постачання

Комерцiйна пропозицiя №1_загалний облiк електричноiенергii, попередня оплата

Комерційна пропозиція №2 загальний облік електричної енергії, оплата плановими платежами

Комерційна пропозиція №3 загальний облік електричної енергії, оплата плановими платежами