Документи

Статут ТОВ “ТК Трейдресурс”

Ліцензія ТОВ “ТК Трейдресурс”

Виписка з ЄДРПОУ ТОВ “ТК Трейдресурс”

Витяг з реєстру платників ПДВ

Корисна інформація

Порядок надання звернень, скарг і претензій

Загальні норми щодо порядку подання та розгляду звернень регулюють Закони України “Про звернення громадян”“Про доступ до публічної інформації” та “Про захист прав споживачів”.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до звернення згідно Закону України “Про звернення громадян”:

  • Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
  • Звернення може бути усним чи письмовим.
  • Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.
  • Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення до ТОВ «ТК «ТРЕЙДРЕСУРС» можна подавати:

в письмовому вигляді за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 8, оф. 8

в електронному вигляді на e-mail: traderеs@ukr.net за телефоном: 050 029 09 59

Інструкція подання скарг

Процедура розгляду звернень